Các bài viết được gắn thẻ #Ubuntu

Ubuntu là một hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng và miễn phí.


Chặn nội dung “không lành mạnh” trong Ubuntu bằng Terminal

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Hướng dẫn cách sử dụng tường lửa ufw để chặn nội dung không phù hợp khỏi hệ thống Ubuntu của bạn bằng Terminal.
LinuxUbuntu
476

Cách sửa lỗi "E: Unable to locate package" trên Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Lỗi "E: Unable to locate package" là một lỗi thường gặp khi bạn cố gắng cài đặt hoặc cập nhật một gói phần mềm trên Ubuntu.

Cách khắc phục lỗi "GRUB rescue" khi khởi động máy tính Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Lỗi "GRUB rescue" là một lỗi phổ biến xảy ra khi bộ tải khởi động GRUB không thể tìm thấy phân vùng khởi động hoặc không thể tải hệ điều hành.

Cách khắc phục lỗi "No bootable device found" trên Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Lỗi "No bootable device found" khi khởi động máy tính Linux Ubuntu có nghĩa là máy tính của bạn không thể tìm thấy ổ đĩa khởi động.

Cách sửa lỗi "Failed to start /dev/sda1" trên Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Lỗi "Failed to start /dev/sda1" khi khởi động máy tính Linux Ubuntu có nghĩa là ổ cứng của bạn có thể bị hỏng.

Cách khắc phục máy tính Linux Ubuntu không khởi động

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Hướng dẫn khắc phục sự cố khởi động máy tính Linux Ubuntu, bao gồm các lỗi phổ biến và cách khắc phục.

Cách cài đặt các gói phần mềm offline trên Linux

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các gói phần mềm offline trên Linux, bao gồm các gói phần mềm có đuôi .deb, .rpm, .bin và dạng nén tarball.

Cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Linux Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Linux Ubuntu, bao gồm cả cách sử dụng trình quản lý gói và kho lưu trữ.

Cách xóa sạch dữ liệu trên máy tính Linux Ubuntu 22.04

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-24 Dec 2023
Tìm hiểu cách xóa sạch dữ liệu trên máy tính Linux Ubuntu 22.04 bằng cách sử dụng lệnh dd hoặc công cụ GParted.

Cách chụp màn hình trên Linux Ubuntu 22.04

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Dec 2023
Tìm hiểu cách chụp màn hình trên Linux Ubuntu 22.04, bao gồm chụp toàn bộ màn hình, một khu vực cụ thể, một cửa sổ cụ thể hay một phần cuộn của màn hình.