Cách vào chế độ khôi phục macOS trên máy Mac Apple Silicon

Bạn có thể sử dụng chế độ khôi phục để thực hiện các tác vụ như tạo USB cài đặt macOS, khôi phục từ bản sao lưu Time Machine hoặc cài đặt lại macOS.

Cách vào chế độ khôi phục macOS trên máy Mac Apple Silicon

I. Các bước thực hiện

1. Vào chế độ khôi phục của macOS

Để vào chế độ khôi phục macOS trên máy Mac Apple Silicon, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tắt máy Mac của bạn.

 • Bước 2: Khởi động lại máy Mac của bạn và giữ phím Command + R.

 • Bước 3: Khi bạn thấy màn hình khởi động, hãy thả phím Command + R, máy Mac của bạn sẽ khởi động vào chế độ khôi phục macOS.

2. Sử dụng các công cụ khôi phục của macOS

Trong chế độ khôi phục của macOS, bạn có thể sử dụng các công cụ như:

 • Cài đặt lại macOS: Cài đặt lại phiên bản macOS hiện tại đã được cài đặt trên máy Mac của bạn.

 • Khôi phục từ bản sao lưu Time Machine: Khôi phục máy Mac của bạn từ bản sao lưu Time Machine trước đó.

 • Safari: Duyệt web để tìm trợ giúp trực tuyến hoặc tải xuống phiên bản macOS mới hơn.

 • Tiện ích: Truy cập các tiện ích dòng lệnh như Disk Utility và Terminal.

 • Khóa màn hình: Khóa màn hình Khôi phục macOS bằng mật khẩu quản trị viên của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các công cụ này, hãy tham khảo tài liệu sau: https://support.apple.com/vi-vn/guide/mac-help/mchl82829c17/mac

II. Một số lưu ý

 • Nếu bạn đang sử dụng máy Mac cũ hơn với chip Intel, bạn có thể cần nhấn phím Option thay vì tổ hợp phím Command + R để vào chế độ Khôi phục macOS.

 • Nếu bạn quên mật khẩu quản trị viên của mình, bạn sẽ không thể truy cập một số công cụ trong Khôi phục macOS.

 • Trước khi thực hiện các bước trên, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng của mình.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
561
Bài viết liên quan
Sửa lỗi 0x80070643 trên Windows: Hướng dẫn chi tiết
Áp dụng 10 bước đơn giản trong bài viết này để khắc phục lỗi 0x80070643 trên Windows và tiếp tục sử dụng máy tính của bạn mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.