Cách vào chế độ khôi phục macOS trên máy Mac Apple Silicon

Bạn có thể sử dụng chế độ khôi phục để thực hiện các tác vụ như tạo USB cài đặt macOS, khôi phục từ bản sao lưu Time Machine hoặc cài đặt lại macOS.

Cách vào chế độ khôi phục macOS trên máy Mac Apple Silicon

Các bước thực hiện

Để vào chế độ khôi phục macOS trên máy Mac Apple Silicon, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Tắt máy Mac của bạn.
  2. Khởi động lại máy Mac của bạn và giữ phím Command-R.
  3. Khi bạn thấy màn hình khởi động, hãy thả phím Command-R.

Máy Mac của bạn sẽ khởi động vào chế độ khôi phục macOS.

Tại đây, bạn có thể sử dụng các công cụ khôi phục macOS, chẳng hạn như:

  • Tạo USB cài đặt macOS: Sử dụng công cụ này để tạo USB cài đặt macOS có thể khởi động.
  • Khôi phục từ bản sao lưu Time Machine: Sử dụng công cụ này để khôi phục máy Mac của bạn từ bản sao lưu Time Machine.
  • Khôi phục macOS: Sử dụng công cụ này để cài đặt lại macOS trên máy Mac của bạn.

Lưu ý

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac cũ hơn, bạn có thể cần phải nhấn phím Option thay vì phím Command-R để vào chế độ khôi phục macOS.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
247
Bài viết liên quan
Cách cài đặt, gỡ cài đặt font chữ trên Windows 11 đơn giản
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và gỡ cài đặt font chữ trên Windows 11, giúp bạn tùy chỉnh giao diện máy tính của mình theo sở thích.