Hàm TRUNC trong Excel: Bí kíp loại bỏ phần thập phân hiệu quả

Khám phá cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel để loại bỏ phần thập phân của số mà không làm tròn, ứng dụng thực tế và giải đáp các vấn đề thường gặp.

Hàm TRUNC trong Excel: Bí kíp loại bỏ phần thập phân hiệu quả

Hàm TRUNC trong Excel: Hướng dẫn chi tiết và những điều cần biết

Bạn đang làm việc với dữ liệu số trong Excel và muốn loại bỏ phần thập phân? Hàm TRUNC là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này, giúp bạn loại bỏ phần thập phân của một số mà không cần làm tròn.

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel một cách hiệu quả. Từ cách sử dụng cơ bản cho đến những ứng dụng nâng cao, mình sẽ hướng dẫn bạn từng bước để khai thác tối đa tiềm năng của hàm này.

Hàm TRUNC là gì?

Hàm TRUNC là một hàm toán học và lượng giác trong Excel, có chức năng cắt bỏ phần thập phân của một số, giữ nguyên phần số nguyên. Nó khác với hàm ROUND, hàm ROUND làm tròn số lên hoặc xuống, trong khi hàm TRUNC chỉ đơn giản cắt bỏ phần thập phân.

Cú pháp của hàm TRUNC

Cú pháp của hàm TRUNC trong Excel như sau:

TRUNC(number, [num_digits])

Trong đó:

 • number: Số cần cắt bỏ phần thập phân.

 • num_digits: (Tùy chọn) Số lượng chữ số thập phân cần giữ lại. Nếu không cung cấp, hàm TRUNC sẽ cắt bỏ toàn bộ phần thập phân.

Ví dụ về cách sử dụng hàm TRUNC

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm TRUNC, chúng ta cùng xem một số ví dụ cụ thể:

 1. Ví dụ 1:

  • =TRUNC(12.345) sẽ trả về 12.

 2. Ví dụ 2:

  • =TRUNC(12.345, 2) sẽ trả về 12.34.

 3. Ví dụ 3:

  • =TRUNC(-12.345) sẽ trả về -12.

 4. Ví dụ 4:

  • =TRUNC(-12.345, 2) sẽ trả về -12.34.

Ứng dụng của hàm TRUNC

Hàm TRUNC có thể được ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, ví dụ như:

 1. Loại bỏ phần lẻ của giá trị: Khi làm việc với dữ liệu về tiền tệ, bạn có thể sử dụng hàm TRUNC để loại bỏ phần lẻ của giá trị, ví dụ như:

  • =TRUNC(12.345, 2) sẽ trả về 12.34, giúp bạn hiển thị giá trị chính xác mà không cần làm tròn.

 2. Tạo số nguyên: Bạn có thể sử dụng hàm TRUNC để tạo ra một số nguyên từ một số thập phân, ví dụ như:

  • =TRUNC(12.345) sẽ trả về 12, giúp bạn dễ dàng xử lý dữ liệu trong các công thức khác.

 3. Làm việc với ngày tháng: Hàm TRUNC cũng có thể được sử dụng để loại bỏ phần thời gian của một ngày, ví dụ như:

  • =TRUNC(NOW()) sẽ trả về ngày hiện tại mà không có phần thời gian.

Một số vấn đề thường gặp về hàm TRUNC

1. Hàm TRUNC khác gì với hàm INT?

Hàm TRUNChàm INT đều trả về phần nguyên của một số. Tuy nhiên, hàm INT sẽ làm tròn số xuống phần nguyên gần nhất, trong khi hàm TRUNC sẽ cắt bỏ phần thập phân mà không làm tròn.

2. Làm cách nào để sử dụng hàm TRUNC với ngày tháng?

Bạn có thể sử dụng hàm TRUNC với ngày tháng bằng cách đặt tham số num_digits bằng 0. Ví dụ, =TRUNC(NOW(),0) sẽ trả về ngày hiện tại mà không có phần thời gian.

3. Hàm TRUNC có thể được sử dụng để làm tròn số không?

Không, hàm TRUNC không thể được sử dụng để làm tròn số. Nếu bạn muốn làm tròn số, hãy sử dụng hàm ROUND.

4. Có thể sử dụng hàm TRUNC với số âm không?

Có, hàm TRUNC có thể được sử dụng với số âm. Hàm này sẽ cắt bỏ phần thập phân của số âm mà không làm tròn số lên hay xuống.

5. Hàm TRUNC có thể được sử dụng trong công thức VBA không?

Có, hàm TRUNC có thể được sử dụng trong công thức VBA. Bạn có thể sử dụng cú pháp tương tự như trong Excel.

Kết luận

Hàm TRUNC là một công cụ hữu ích cho phép bạn loại bỏ phần thập phân của một số mà không làm tròn.

Bạn có thể sử dụng hàm này trong nhiều trường hợp khác nhau, từ xử lý dữ liệu về tiền tệ đến làm việc với ngày tháng. Hãy thử sử dụng hàm TRUNC để tối ưu hóa các công thức của bạn và đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

Tham khảo thêm: 


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
7
Bài viết liên quan
Cách in tài liệu trong Microsoft Word
Hướng dẫn cách in tài liệu trong Microsoft Word, bao gồm các bước cơ bản và các tùy chọn in nâng cao.