Hướng dẫn xóa thư mục lớn trên Windows bằng CMD

Chi tiết cách xóa thư mục lớn trên Windows bằng lệnh rmdir trong Command Prompt (CMD), có thể xóa thư mục cùng với tất cả các tệp và thư mục con của nó.

Hướng dẫn xóa thư mục lớn trên Windows bằng CMD

I. Tổng quan về lệnh rmdir

Lệnh rmdir trong Command Prompt (CMD) có thể được sử dụng để xóa các thư mục trên Windows.

Lệnh rmdir có cú pháp như sau:

rmdir PATH

Trong đó, PATH là đường dẫn đến thư mục bạn muốn xóa.

Tuy nhiên, lệnh rmdir sẽ không thể xóa thư mục nếu thư mục đó chứa các tệp đang được sử dụng hoặc mở.

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các tùy chọn /s/q để xóa thư mục cùng với tất cả các tệp và thư mục con của nó.

Tham khảo thêm: Cách kiểm tra phần mềm nào đang chiếm nhiều dung lượng trên Windows

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Mở cửa sổ CMD với quyền quản trị

Để có thể xóa thư mục, bạn cần mở cửa sổ CMD với quyền quản trị.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + X và chọn "Command Prompt (Admin)".

Bước 2: Nhập lệnh rmdir

Trong cửa sổ CMD, nhập lệnh rmdir cùng với đường dẫn đến thư mục bạn muốn xóa.

Ví dụ, để xóa thư mục C:\Users\[tên người dùng]\Downloads, bạn sẽ nhập lệnh sau:

rmdir C:\Users\[tên người dùng]\Downloads

Bước 3: Nhấn Enter

Nhấn Enter để thực thi lệnh.

III. Xóa thư mục cùng với tất cả các tệp và thư mục con

Nếu bạn muốn xóa thư mục cùng với tất cả các tệp và thư mục con của nó, hãy sử dụng các tùy chọn /s/q.

Cú pháp của lệnh rmdir với các tùy chọn /s/q như sau:

rmdir /s /q PATH

Ví dụ, để xóa thư mục C:\Users\[tên người dùng]\Downloads cùng với tất cả các tệp và thư mục con của nó, bạn sẽ nhập lệnh sau:

rmdir /s /q C:\Users\[tên người dùng]\Downloads

IV. Lưu ý quan trọng

  • Lệnh rmdir sẽ xóa thư mục vĩnh viễn.

  • Bạn nên đảm bảo rằng mình đã sao lưu tất cả các tệp quan trọng trong thư mục trước khi xóa.

  • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Access is denied", điều đó có nghĩa là bạn không có quyền xóa thư mục.

  • Bạn cần phải khởi động lại máy tính của mình ở chế độ an toàn và thử lại.

Tham khảo thêm: Khởi động Windows ở chế độ an toàn: Tất cả những gì bạn cần biết


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
482
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sửa lỗi không thể Copy Paste trong Windows
Bạn đang gặp vấn đề không thể Copy Paste trong Windows? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi này một cách chi tiết, dễ hiểu.