Mẹo vặt IT cho dân Văn phòng

Nơi mọi người có thể chia sẻ kiến thức, tham gia thảo luận và tìm kiếm giải đáp về lĩnh vực tin học cũng như công nghệ thông tin tại Việt Nam.


Cách tạo ghi chú trong Word

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-24 Oct 2023
Hướng dẫn chi tiết cách tạo ghi chú trong Microsoft Word, giúp bạn bổ sung thông tin quan trọng và chia sẻ ý kiến trong tài liệu.
Microsoft Office
598

Cách tạo mục lục trong Word

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-24 Oct 2023
Hướng dẫn chi tiết cách tạo mục lục trong Microsoft Word, giúp bạn tạo ra các tài liệu dễ theo dõi và quản lý, đặc biệt là đối với các tài liệu dài và phức tạp.

Định Dạng Văn Bản trong Word

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-24 Oct 2023
Tìm hiểu các kỹ thuật định dạng văn bản trong Microsoft Word để tạo ra các tài liệu đẹp và chuyên nghiệp.

5 công cụ Excel cần biết cho người làm văn phòng

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-24 Oct 2023
Excel là công cụ đắc lực cho người làm văn phòng. Tìm hiểu 5 công cụ Excel cần biết để quản lý dữ liệu, tính toán và trình bày thông tin một cách hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm COUNTBLANK trong Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn đếm số lượng ô trống trong một phạm vi hoặc tập hợp dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng hàm MAX và MIN trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm MAX và MIN giúp bạn tìm giá trị tối đa và tối thiểu trong dữ liệu của bạn, là công cụ quan trọng trong tính toán và phân tích dữ liệu trong Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS là hai công cụ quan trọng giúp bạn tính giá trị trung bình của các số thỏa mãn điều kiện cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF và COUNTIF trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm SUMIF và COUNTIF trong Microsoft Excel là hai hàm quan trọng cho phép bạn thực hiện tính toán dựa trên điều kiện.

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE và TIME trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm DATE và TIME trong Microsoft Excel là các hàm mạnh mẽ cho phép bạn xử lý và tính toán dữ liệu liên quan đến ngày tháng và thời gian.

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm CONCATENATE trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn kết hợp nhiều chuỗi hoặc giá trị văn bản thành một chuỗi lớn.