Các bài viết được gắn thẻ #Hàm Excel

Hàm Excel là các công thức được tích hợp sẵn trong Excel giúp bạn thực hiện các phép tính, phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.


Hàm TRUNC trong Excel: Bí kíp loại bỏ phần thập phân hiệu quả

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-04 Jul 2024
Khám phá cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel để loại bỏ phần thập phân của số mà không làm tròn, ứng dụng thực tế và giải đáp các vấn đề thường gặp.
Microsoft OfficeHàm Excel
7

Tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-26 Nov 2023
Hướng dẫn cách tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE, bao gồm cú pháp, ví dụ minh họa và lưu ý.

Hàm INT trong Excel: Cách lấy phần nguyên đơn giản nhất

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-26 Nov 2023
Hướng dẫn cách sử dụng hàm INT trong Excel để lấy phần nguyên của một số một cách đơn giản và dễ hiểu, bao gồm cú pháp, ví dụ và hướng dẫn sử dụng.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự ABC trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-13 Nov 2023
Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel bằng công cụ Sort và hàm SORT, giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu của mình.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm COUNTBLANK trong Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn đếm số lượng ô trống trong một phạm vi hoặc tập hợp dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng hàm MAX và MIN trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm MAX và MIN giúp bạn tìm giá trị tối đa và tối thiểu trong dữ liệu của bạn, là công cụ quan trọng trong tính toán và phân tích dữ liệu trong Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS là hai công cụ quan trọng giúp bạn tính giá trị trung bình của các số thỏa mãn điều kiện cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF và COUNTIF trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm SUMIF và COUNTIF trong Microsoft Excel là hai hàm quan trọng cho phép bạn thực hiện tính toán dựa trên điều kiện.

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE và TIME trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm DATE và TIME trong Microsoft Excel là các hàm mạnh mẽ cho phép bạn xử lý và tính toán dữ liệu liên quan đến ngày tháng và thời gian.

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-22 Oct 2023
Hàm CONCATENATE trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn kết hợp nhiều chuỗi hoặc giá trị văn bản thành một chuỗi lớn.